informacije :: pravilnici :: dokumenti :: Vaš farmaceut :: saveti :: javne nabavke :: finansijski izveštaji

...

 

O nama

 

Malo istorije, pažljivo dozirano

 

Apoteka "Medica" Velika Plana je do 19.01.2007 godine, kada je osnovana kao samostalna zdravstvena ustanova bila u sastavu Apotekarske ustanove Smederevo.

Na osnovu Odluke Vlade Srbije o planu mreže zdravstvenih ustanova (Zakon o zdravstvenoj zaštiti sl.gl.br.107/2005),osnivačka prava nad apotekom prešla su na lokalnu samoupravu, pa je po Odluci Skupštine opštine Velika Plana osnovana Apoteka "Medica" Velika Plana.

 

Apotekarstvo u Srbiji ima dugu tradiciju još od 19-og veka. Mi smo samo sledbenici te "dobre apotekarske prakse". Naravno, prilagodili smo način poslovanja i menadžment novim, modernim zahtevima,unapređenju kvaliteta rada, afirmaciji kreativnosti i stvaranju takve radne klime u kojoj su nove ideje više nego dobrodošle, a sve u cilju zadovoljstva korisnika.

 

Osoblje

 

U Apotekarskoj ustanovi Velika Plana je zaposleno 9 diplomiranih farmaceuta, 11 farmaceutskih tehničara, 3 administrativna radnika i 1 spremačica.

Apoteka "Medica" Velika Plana, receptura

Apotekarska ustanova Velika Plana

adresa: Momira Gajića 2, Velika Plana 11320, telefoni: 026/516-169, 540-881, fax: 026/540-880, E-mail: medicaapoteka@gmail.com